torek, 16. junij 2009

Izhodišča za pisanje tretjega eseja


Študijska izbica: (iz)brano in (iz)pisano

Rok Govednik, tretji predavatelj Škratove filmske male šole, je za vas pripravil izhodišča za pisanje že tretjega eseja. Seveda je časa za pisanje dovolj, rok oddaje esejev je namreč šele jeseni, zato le pogumno. Kot že rečeno, se vam izhodišč ni potrebno držati, dana so vam zgolj v pomoč. Pri razvijanju lastne kritične in kritiške misli pa si med drugim lahko pomagate še s posnetkom Rokovega predavanja ter literaturo, ki jo je za vas prav tako pripravil Rok.

Izhodišča za pisanje tretjega eseja so tako naslednja:

1) David Lynch kot slikar filmov: fotogramika filma Eraserhead
2) Fascinacija nad zvokom in vstopom v prostor ali nivo kastracije slikarstva
3) David Lynch kot detektiv misli ali perverzni mistifikant - na primeru filma Modri žamet
4) David Lynch: modernistični ali postmodernistični avtor?

Predlagana literatura:

PELKO, Stojan, Podoba misli, Študentska založba, 2006, str. 124 – 134 in 153 – 165.

DELUZE, Gilles, Podoba-gibanje, Studia Humanitatis, 1991.

BARTHES, Roland, Camera lucida – Zapiski o fotografiji, 1992.

BAZIN, Andre, Ontologija fotografske podobe v: KINO! 2-3, 2007, 290 – 295.

JAMESON, Frederic, Postmodernizem, Analecta, 2001, str. 7 – 68.

DOLMARK, Jože, Izum fotografije in boj fotografske podobe za njeno uveljavitev: nekaj estetskih dilem v: KINO! št. 2-3, 2007, str. 286 – 289.


Eseje pošljete na ninacvar(at)gmail.com


Vljudno torej vabljeni k pisanju. Vsi prispeli eseji bodo objavljeni na pričujoči spletni strani.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

 

Koordinatorka dejavnosti Škratova filmska mala šola: Nina Cvar | Vodja dejavnosti KUD Anarhiv: Mateja Zobarič | Stran oblikuje in ureja: Tit Podobnik | Škratova Čitalnica