nedelja, 28. junij 2009

Barbara Drole


30.6. 2009, 18h, YHD, Barbara Drole


Psihoanaliza in umetnost/psihoanalitični pristopi k umetnosti in filmu


Na podlagi kratkega orisa treh registrov (Imaginarnega, Simbolnega, Realnega) bodo slušatelji seznanjeni z Lacanovim pojmovanjem subjekta, objekta, strukture in njenih pogojev. Nato pa bo skozi primere iz zgodovine slikarstva in filma prikazana njihova uporaba. Skozi različne načine njihovih prisvajanj bomo deloma sledili tudi razvoju teoretičnih pristopov k filmu.

Predavanje bo slušatelje seznanilo tako z osnovnimi koncepti, ki jih je v svojem povratku k Freudu razvil Jacques Lacan, kot tudi z njihovo uporabo pri analizi slikarskih in filmskih podob. Slušatelje se bo vzpodbudilo k razmisleku o aktualnosti razvitih konceptov za umetnost (tj. ali lahko še danes doprinesejo k razumevanju sedme umetnosti) in o zgodovinskem trenutku, ki razvpitost psihoanalitskih pristopov v našem prostoru omogoča/povzroča.


KLIK ZA POSLUŠANJE PREDAVANJA!
Literatura:

Lacan, Jacques: Zrcalni stadij kot oblikovalec funkcije jaza. V Spisi, 37-43. 1994.

Lacan, Jacques: Štirje temeljni koncepti psihoanalize, str. 67-110, 1996

Levine, Steven Z. Lacan reframed. A guide for the Arts students, 2008

Žižek, Slavoj. Pogled s strani, 1988


Thompson, John. Strukturalizem in njegovi učinki. V Pam Cook: Knjiga o filmu. 2007


Barbara Drole prakticira življenje.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

 

Koordinatorka dejavnosti Škratova filmska mala šola: Nina Cvar | Vodja dejavnosti KUD Anarhiv: Mateja Zobarič | Stran oblikuje in ureja: Tit Podobnik | Škratova Čitalnica