četrtek, 28. maj 2009

Izhodišča za pisanje prvega eseja

Študijska izbica - (iz)brano in (iz)pisano

V skladu z namenom razvijanja lastne kritične in kritiške filmske misli, Škratova filmska mala šola med drugim stremi tudi k pridobivanju veščin na področju pisanja o filmu.

Zato objavljamo že prva izhodišča za vaše eseje, ki jih pošljete na email ninacvar(at)gmail.com.

Izhodišča so formulirana po posvetu s Katjo Čičigoj, prvo predavateljico Škratove filmske male šole.

Rok oddaje esejev je 16.6.2009. Vsi prispeli eseji bodo po predhodnem posvetu objavljeni na spletni strani Škratove filmske male šole. Pri pisanju (izhodišča naj vam služijo zgolj kot iztočnice oziroma so vam v pomoč pri artikuliranju vaše misli) si lahko med drugim pomagate tudi z izbrano literaturo, ki jo je za vas izbrala Katja, in seveda z avdio posnetkom predavanja.

Nekaj izhodišč za pisanje:

1) Mullholland Drive Davida Lyncha
- Analiza ontoloških pripovednih ravni po Genettu in določitev
statusa realnosti

2) Modernistični labirint človekove (pod)zavesti ali postmoderna
parodija modernističnega "gona po interpretaciji"? (David Lodge)

3) Bertoluccijev Last tango in Paris- modernistična ironija žanra
melodrame ali postmoderna parodija? (po Jamesonu)

4) Woody Allen (po izbiri; Manhattan)- Avtoreferencialnost kot
avto-psihoanaliza: filmski režiser kot paradigma nevrotika

5) Sokurov- Russian Ark- modernizem personalne perspektive očesa kamere
ali postmoderni kratki stik (vstop ekstradiegetske prezence), ki
zamaje realnost filmske naracije? (po Genettu)

6) Fellinijev 8 1/2- avtorefleksija kognitivne in vizualne, ali tudi
ideološke režije pogleda? (Castti-Chio)?

7) Funkcija avtoreferencialnosti v vsakem izmed omenjenih filmov (tudi
kje drugje)- radikalna demontaža filmske naracije ali sredstvo
uveljavitve nove avtorske perspektive?

8) Odnos med filmsko avtoreferencialnostjo in avtorefencilanostjo pri drugih umetnostih

9) Diferenca med modernisticno in postmodernistično avtoreferencialnostjo: Godard vs Lynch

10) Avtoreferencialnost v službi izrekanja Resnice na filmu


Predlagana literatura:

Arsenjuk, Luka: Prava filmska teorija morda še ne obstaja. Intervju s
Fredericom Jamesonom. Ekran 4-5/2006, str. 52-54.

Jameson, Frederic: Postmodernizem. Ljubljana: Problemi-Razprave, 1992, str. 5-68, 135-156.

Genette, Gerard: Figure 3. Torino: Giulio Einaudi editore, 2006, str. 275-285.

Lodge, David: The Modes of Modern Writing. London: Edward Arnold,
1989, str. 239-244.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

 

Koordinatorka dejavnosti Škratova filmska mala šola: Nina Cvar | Vodja dejavnosti KUD Anarhiv: Mateja Zobarič | Stran oblikuje in ureja: Tit Podobnik | Škratova Čitalnica