nedelja, 18. oktober 2009

Nina Cvar


20.10.2009, YHD, 18h, Nina Cvar


Podoba misli Badiou-Vertov: analiza Vertovovega filma Mož s kamero skozi Badioujevo 20. stoletje in Nancyjevo evidenco filma


Škratova filmska mala šola je namenjena vsem, ki bi radi razširili znanje, predvsem pa izostrili svoj pogled na gibljive slike. Udeleženci boste lahko preko multimedijskih predavanj in delavnice pisanja o filmu poglabljali izkušnje in znanja, predvsem pa razvijali sebi lastne prakse ravnanja s filmom. Predavanja in delavnice bodo izvajali mladi že uveljavljeni predavatelji, ki so na tak ali drugačen način povezani s svetom filma in so se v njem s svojim delovanjem že izkazali.

V torek, 20.10.2009, na letošnjem zadnjem predavanju Škratove filmske male šole, se boste lahko družili z Nino Cvar, ki vam bo izrisala podobo misli Badiou-Vertov. Njen izris bo temeljil na vzporednem branju Badioujevega 20. Stoletja, Vertovovega Moža s kamero in Nancyjevi evidenci filma. Cilj predavanja je iskanje novih, drugačnih načinov branja filmskih tekstov, saj bo predavateljica, skupaj z udeleženci, iskala še druge podobe misli, povezane z osrednjo tematiko predavanja.


Literatura:

Badiou, Alain. 2005. 20. stoletje. Ljubljana: Analecta.

Beller, Jonathan. 2006. The cinematic mode of production. Attention Economy and the Society of Spectacle. Lebanon: University Press of England.

Baumbach, Nico. 2006. Nekaj misli o uporabi Badioujeve filozofije v sodobni filmski teoriji. Ekran 43 (6−7): 49–51.

Daniel, Marko. 2002. The man with the movie camera. Speed of vision, speed of truth? Dostopno prek: http://www.25hrs.org/i_home.htm (26. junij 2009).

Halward Peter in Bosteels Bruno. 2006. Onstran formalizacije. Intervju z Alainom Badioujem. Problemi XLIV (7–8/2006): 111–144.

Komelj, Miklavž. 2007. Metoda Entuziazma. Kino! (I): 244–279.

Nancy, Jean-Luc. 2009. Evidenca filma: Abbas Kiarostami. Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta.

Philologos. 2007. Alain Badiou, 20.stoletje. Kaj je stoletje? Dr. Jelica Šumič-Riha in Dr. Stojan Pelko. Dostopno prek: http://www.kud-logos.si/philologos2006_8.asp (12. februar 2009).

Radojević, Lidija. 2007. »Der Brecht hat immer recht«. Dialogi 43 (11–12): 20–23.

Šprah, Andrej. 2009. Jean-Luc Nancy/Abbas Kiarostami: soočenje v prehajanju. V Evidenca filma: Abbas Kiarostami. Ljubljana: Društvo za oživljanje filmske kulture! in Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta.

Šumič-Riha, Jelica. 2004. Filozofija in njen čas. V Ali je mogoče misliti politko? Manifest za filozofijo. 131–152. Ljubljana: Založba ZRC.

Vertov, Dziga. 1929. Chelovek s kino-apparatom. Kiev: VUFKU.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

 

Koordinatorka dejavnosti Škratova filmska mala šola: Nina Cvar | Vodja dejavnosti KUD Anarhiv: Mateja Zobarič | Stran oblikuje in ureja: Tit Podobnik | Škratova Čitalnica