nedelja, 27. september 2009

Urška Jež


6. 10. 2009, 18h, YHD, Urška Jež

Izzivi in pasti kulturnih projektov na filmskem področju: primer Škratova filmska mala šola


Vsebinske iztočnice:

Predavanje bo pretežno praktično naravnano. Uvodoma bo Urška Jež,
sicer izvršna producentka festivala Animateka, ponudila pregled specifike financiranja na področju filma (avdiovizualni sklad pri Ministrstvu za kulturo, Filmski sklad, MOL, evropski razpisi - za akcije, izobraževanje in distribucijo) in pravni vidik pri distribuciji (teorija/praksa). V nadaljevanju se bo predavateljica lotila tudi težav, ki jih srečuje pri pridobivanju sredstev iz privatnega sektorja.

Tekom predavanja bo Urška Jež s slušatelji oblikovala praktični in idejni koncept projekta (primer Škratova filmska mala šola), pri čemer bo z udeleženci tematizirala vse, na kar je potrebno biti pozoren v različnih izvedbenih fazah projekta. V navezavi na slednje bo prav tako posebno pozornost namenila vsemu tistemu, česar ne smemo spregledati, ko se lotimo izvedbe tovrstnega projekta:

1. kje lahko dobimo sredstva,
2. kje se navadno pojavijo ovire,
3. katere so tiste stvari, ki jih je potrebno urediti vnaprej, saj jih v času neposredno pred izvedbo ni več mogoče korigirati ipd.Cilji pričujočega predavanja so sledeči:

a) zarisati kulturnopolitični zemljevid filmskega polja znotraj slovenske kulturne produkcije,

b) ponuditi oris pravnih okvirov,

c) opozoriti na nekatere specifike, ki se pojavljajo pri projektih povezanih s filmom.

Predavanje bo slonelo na praktičnih primerih, pri čemer je potrebno izpostaviti zlasti Animateko kot festivalski primer. Rdeča nit predavanja pa bo torej priprava platforme za novi cikel predavanj Škratove filmske male šole.


Za še bolj učinkovito participacijo na predavanju pa je Urška Jež za vas pripravila tudi nekaj spletnih naslovov z nekaterimi ključnimi razpisi:


Ministrstvo za kulturo RS
http://www.mk.gov.si/si/razpisi_pozivi_in_javna_narocila/

Ministrstvo za šolstvo
http://www.mss.gov.si/si/strukturni_skladi/
http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/

Javna agencija za knjigo RS (JAKRS)
http://www.jakrs.si/razpisi_in_pozivi/

Filmski sklad RS
http://www.film-sklad.si/index.php?module=strani&stranid=26

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD)
http://www.jskd.si/financiranje/uvod_financiranje.htm

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU)
http://www.sou-lj.si/novo/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=16&id=39&Itemid=180

MOL
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/

Urad RS za mladino
http://www.ursm.gov.si/si/javni_pozivi_razpisi_narocila/javni_poziv_za_sofinanciranje_organizacij_na_podrocju_mladinskega_dela_v_letu_2009/

Education, Audivisual & Culture Executive Agenciy (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/index.html

Znotraj tega trije programi:

o Youth in Action - The EU's support programme for young people from 13 to 30.
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php

o Culture - The EU's support programme for cultural cooperation within Europe
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php

o MEDIA – The EU's support programme for the European audiovisual industry.
http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.php


Urška Jež, študentka menedžmenta neprofitnih organizaciji, se v praksi posveča kulturnemu menedžmentu oziroma produkciji kulturnih dogodkov, med katerimi prevladujejo tisti s polja filma. Pri tem se na praktični ravni srečuje tudi z manj bleščečimi platmi kulturne produkcije, kjer rada izpostavi zlasti prekomerno birokratizacijo, ki izhaja iz sistema financiranja v Sloveniji. Kulturni menedžment jo med drugim zanima tudi s teoretskega vidika, saj trenutno piše magistrsko nalogo na temo pridobivanja sponzorskih sredstev.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

 

Koordinatorka dejavnosti Škratova filmska mala šola: Nina Cvar | Vodja dejavnosti KUD Anarhiv: Mateja Zobarič | Stran oblikuje in ureja: Tit Podobnik | Škratova Čitalnica